top of page
ROZE.jpg

 

Mijn Blog

Zon&Sterren


De 8 planeten in ons zonnestelsel.
Acht planeten draaien rondjes rond de Zon. Je kunt hun volgorde onthouden met het ezelsbruggetje 'Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nachthemd'. 

 

Mercurius is de eerste planeet die je tegenkomt als je vanaf de Zon vertrekt. Het is er nogal aan de warme kant; op sommige plaatsen tot 430 gr Celsius. Mercurius is ongeveer even groot als onze Maan en ook met kraters bedekt. Opmerkelijk is dat deze kleine planeet een sterk magnetisch veld vertoont. Mercurius heeft geen manen. 

 

Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van het zonnestelstel. De planeet is vernoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Vanaf Aarde gezien is Venus op de zon en maan na het helderste object aan de hemel. De gemiddelde temperatuur is 350 gr Celsius. 

 

Aarde komt op de derde plaats, op ongeveer 150 miljoen kilometer van de Zon. Ze is uniek want het is de enige planeet in ons zonnestelsel waar leven is. 

 

Mars is vanaf de zon geteld de vierde planeet van het zonnestelstel. De planeet is kleiner dan de Aarde en minder helder dan Venus en meestal minder helder dan Jupiter.  Na de Aarde en de Maan is Mars het meest bestudeerde object in ons zonnestelsel. Mars wordt wel de rode planeet genoemd maar is in werkelijkheid eerder okerkleurig. Dat komt door het overvloedige ijzer op de planeet dat roest. 

 

Jupiter is vanaf de zon geteld de vijfde en tevens grootste planeet van ons zonnestelsel. Jupiter is ruim 1300 keer zo groot als de Aarde. Ze is zwaarder dan alle andere planeten samen. Net als Saturnus is Jupiter een gasreus, hij beschikt dus niet over een vast oppervlak. Een van de opvallendste eigenaardigheden van Jupiter is de grote rode vlek iets ten zuiden van de evenaar. Deze vlek wordt veroorzaakt door een anti-cycloon die al minstens 300 jaar voortraast. Op Jupiter stormt het dus altijd en hij heeft verder minstens 79 manen. 

 

Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste.  Saturnus is vooral bekend om zijn ringensysteem.  De ringen zijn gemiddeld slechts 20 meter dik en bestaan uit ijs en meteorietstofdeeltjes. 

 

Uranus is de op twee na grootste en vanaf de zon gezien de zevende planeet van ons zonnestelstel.  Deze ijsreus is vernoemd naar de Griekse god uranus (Ouranos), de personificatie van de sterrenhemel, uit de Griekse mythologie.  Uranus is  een egaal blauwe planeet. Ze is bijzonder omdat ze op haar zij ligt. De gemiddelde temperatuur is -214 gr Celsius. 

 

Neptunus  is de laatste in de rij, op ongeveer 4500 miljoen kilometer van de Zon. Op Neptunu​s waaien de hevigste winden van ons zonnestelsel; op sommige plaatsen tot 2000 km/u. 

 

Tot 2006 waren er 9 planeten in ons zonnestelsel. De planeet Pluto werd 'gedegradeerd' tot dwergplaneet omdat hij niet voldoet aan de derde voorwaarde: hij heeft de omgeving van zijn baan niet schoongeveegd. Hele generaties zijn opgegroeid met de negende planeet: voor mij telt Pluto gewoon mee als psychische inhoud in de Astrologie en als god van de Onderwereld. 

 

Naast de acht planeten vliegen er nog heel wat kleinere hemellichamen met uiteenlopende samenstelling rond de Zon: de planetoïden. 

 

De vier grootste planeten in ons zonnestelsel (Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus) zijn 'gasreuzen' omdat ze voornamelijk uit dikke lagen gas bestaan. De kleintjes (Mercurius, Venus, Aarde en Mars) zijn 'aardachtige' planeten, die vooral uit rotsachtig, vast materiaal zijn opgebouwd. 

 

 

 


1 augustus 2020 2e blogbericht

De Goden

Van alle verschijnselen aan het firmament zijn, evenals in de horoscoop, de planeten altijd de belangrijkste geweest. De schijnbaar eigenzinnige dwaalsterren die hun licht en hun snelheid veranderen, die lijken te kunnen versnellen, stil te staan of zelfs achteruit te kunnen gaan om vervolgens hun baan te vervolgen, hebben de mens van oudsher in hoge mate gefascineerd en hem ertoe verleid te 'antwoorden'. 


De namen die de planeten kregen, getuigen van de betekenis die aan hen werd toegekend: het zijn de namen van goden. 

Mythen zijn godenverhalen waarin een aantal symbolen met elkaar een geheel vormen. Hesiodus en Homerus waren de eerste dichters (circa 700 v.C.) die de Griekse godenverhalen een gesloten vorm hebben gegeven. 


De huidige aanduidingen voor de Planeten zijn nog altijd de Latijnse namen voor de Griekse goden: Mercurius is Hermes, Venus is Aphrodite, Mars is Ares, Jupiter is Zeus, Saturnus is Kronos, Uranus is Ouranos, Neptunus is Poseidon en Pluto en Hades zijn identiek. 


Ouranos - Uranus

Ouranus (de sterrenhemel) verstootte zijn kinderen en verbande hen naar de donkere diepte van de aarde.  Gaia (de rondborstige aarde)  kreeg daar echter genoeg van en sprak tot haar kinderen; alleen Kronos, de sterkste van hen, was bereid het op te nemen tegen Ouranus, zijn vader. Met een scherpgetande zeis castreerde hij zijn vader.  

Zo bracht hij de scheiding van moeder en vader, van aarde en hemel tot stand. Kronos wierp de geslachtsdelen van Ouranos achter zich in zee. Hieruit ontstond later de uit schuim van de zee geboren Aphrodite (Venus). 


Kronos - Saturnus

Met de castratie van Ouranos begon een nieuwe tijd: hemel en aarde waren van elkaar gescheiden. Kronos bouwde zijn rijk op, schiep orde en stelde zijn grenzen vast: alles wat hem bedreigde, alle concurrenten verbande hij naar Tartaros, de Onderwereld. 


Hij heerste als Koning, maar hij leefde in angst. Hij streefde naar zelfbescherming en het veilig stellen van zijn absolute machtsgebied. Hij dacht niet aan de toekomst en zelfs zijn kinderen, geboren uit Rhea (Aarde) moesten verdwijnen en hij verslond ze voordat ze geboren waren. (Hestia, Demeter, Hera, Hades en Poseidon). 


Toen Rhea echter weer zwanger raakte  vluchtte ze naar Lyktos op Kreta om daar te bevallen van haar zesde kind Zeus. Ze verborg hem direct na de geboorte in een ontoegankelijke grot en ze liet Kronos in de waan dat het om zijn kind ging die hij wederom verslond, maar het was een in luiers gewikkelde grote steen. Zo zeer was Kronos van machtshonger bezeten dat hij het verschil niet eens opmerkte. 


Zeus - Jupiter

Zeus werd in een grot op Kreta gevoed met melk van een geit en grootgebracht door nimfen. Hij werd al snel een machtige heerser.  Toen hij volwassen was geworden dwong hij Kronos  de verslonden kinderen terug te geven. Hij gaf hem een drank waardoor hij alles moest uitbraken, de verslonden steen eerst. Zeus bevrijdde ook de broers van zijn vader die hem als dank bliksemschichten als wapen gaven. 


Er bestaan verschillende versies van wat Zeus daarna met zijn vader deed. Een van de versies is dat hij hem naar Tartaros verbande waar hij voor altijd bleef.  

Zeus werd aangespoord om koning te zijn en heerser over de onsterflijken, heerser van de Olympus. Allen erkenden hem als de hoogste vorst. Zeus deelde de macht met zijn beide broers (Poseidon en Hades). Hij bleef zelf de god van de hemel.


Poseidon - Neptunus

Poseidon werd de god van de zee. Zijn attribuut was de drietand en daarmee kon hij de zee in beroering brengen, stormen laten opsteken,  de wilde golven torenhoog opzwepen en ook de aarde doen beven. Evenzeer kon hij met zijn drietand alles weer intomen, in nevelen hullen en vergetelheid brengen.

Enerzijds waren de vissers en zeelieden bang voor hem, maar anderzijds kon hij in geval van nood ook hun redding zijn. Poseidon zwierf rond, verliet ook de zee en was nu weer eens hier, dan weer daar.  


Hades - Pluto

Hades, de oudste broer van Zeus, werd god van de onderwereld, van het dodenland, van al wat onder en in de aarde is. Hier leven de schimmen. Hier kan geen enkele sterveling binnendringen. 


De attributen van Hades zijn de hoorn des overvloeds, de tweetand en Kerberos, de monsterlijke driekoppige hond die de toegang naar de onderwereld bewaakt. Verder heeft Hades ook weleens een zak met geld bij zich, omdat hij ook weleens beschouwd werd als god van de rijkdom. Dat is ook af te leiden van zijn naam: Ploutoon/Pluto = rijkdom. Ook heeft Hades een helm die hem onzichtbaar kan maken, gekregen van de cyclopen. Hades betekent naast 'onzichtbaar' ook 'onzichtbaar maken'. 


Hij ontvoerde Persephone, dochter van de godin Demeter en bleef in zijn Onderwereld met haar, ongezien voor de sterveling. In de Griekse mythologie is Persephone de godin van het dodenrijk. 


Doordat Demeter helemaal kapot is van verdriet wordt ze geholpen door Zeus die aan zijn broer vraagt om Persephone terug te geven aan haar moeder. Hades stemt toe maar niet zonder haar eerst van een granaatappel te laten eten. Persephone eet in totaal 6 granaatappelpitjes. 

Voor elke pit dat ze gegeten heeft moet ze voortaan een maand naar hem terugkeren. De mythe van Demeter, Hades en Persephone wordt zo gezien als een Griekse verklaring voor het ontstaan en voortduren van de seizoenen.


Ares - Mars

Ares is de enige zoon van Zeus en Hera. Hera hield niet van hem omdat hij onbeheerst, opvliegend en ongehoorzaam was. Ares is als het leger: een onpersoonlijke, vernietigende macht. Als hij gewond raakt, brult Mars als 10.000 mannen. 

Er wordt van hem gezegd, dat hij plezier beleeft aan moord en doodslag. Hij wordt daarom door niemand bemind, behalve door Hades want Ares zorgt immers voor de doden in zijn dodenrijk. 


Toch ontwaakt bij Ares het verlangen naar lust en liefde en begeert hij Aphrodite/Venus die stormen kan beteugelen. Zij is in alles zijn tegenpool, zijn compensatie. 


Maar Aphrodite/Venus is al lang getrouwd met Hephaistos. Ook hij is een zoon van Hera.  Het blijft een onvruchtbaar en kinderloos huwelijk. 


Hephaistos komt achter de affaire tussen Ares en Aphrodite/Venus en verzint een list: hij werpt heimelijk een kunstig vervaardigd bronzen vangnet over hen heen dat zo fijn is als een spinneweb, maar dat niet kapot te scheuren is. 


De verhouding tussen Ares en Aphrodite was echter niet zo gemakkelijk te beeindigen, want zij waren voor elkaar geschapen en bleven elkaar als tegengestelde polen aantrekken. Er worden uit de relatie van Ares en Aphrodite/Venus 5 kinderen geboren; Deimos, Phobos, Eros, Anteros en Harmonia, de mooiste dochter van Venus.  


Zij trouwt Koning Kadmos nadat hij Mars gediend had en maakt blinde vernietigingsdrang plaats voor het heldendom dat op de toekomst is gericht. 


Aphrodite - Venus

In de mythe over de oertijd  wordt verteld hoe zich rond de geslachtsdelen van Ouranos, die Saturnus achter zich in zee had geworpen, schuim vormde. In dit schuim groeide Aphrodite op. Toen ze volwassen was geworden ging ze in Cyprus aan land en onder haar stappen bloeide de aarde op. Zowel de tamme als de wilde dieren volgen haar. Aphrodite is de godin van de bloeiende natuur. 


Venus betekent de scheppende bron,  de zachte bevalligheid, een soepele communicatie, lichtvoetigheid en innige overgave, hoogste genot van goden en mensen.  Haar handelen is zonder bijbedoeling, niet berekenend, zij geeft zichzelf. Ze streeft naar aanvulling, verzoening, harmonie en welbehagen. Maar ook deze godin heeft haar schaduwzijde, haar ondoorgrondelijke kant die haar werkelijke macht  pas goed aantoont. Zij kan zich ook wild en vernielzuchtig gedragen tegenover hem die weigert tol aan haar te betalen.  


Venus  kan zich voordoen in de meest eenvoudige, maar ook in de meest verfijnde vorm zoals het meest oppervlakkige contact met de medemens tot de bevrediging van het diepste liefdesverlangen.  


Hermes - Mercurius

Mercurius is de planeet die zich het dichtst bij de Zon bevindt. Als god staat hij misschien het dichtst bij de mens. Hij is de goddelijke boodschapper en de gids van de mens.  


Alleen kan hij niet beloven, altijd de hele waarheid te spreken. Zeus belast hem met het toezicht op het sluiten van verdragen, de bevordering van de handel en het handhaven van het recht op het gebruik van alle wegen ter wereld. 

Hij brengt verder de dromen en begeleidt de mens zowel in de slaap als tijdens het waken. Zijn bijnaam was 'Geleider van dromen'.  Hij begeleidt de zielen, zonder daarvoor loon of een tegenprestatie te vragen. 


Hermes krijgt van Hades de onzichtbaar makende kap, zodat hij overal ongezien kan verschijnen. 

Als god van de wegen en het wegenrecht vond hij voor iedereen de geschikte weg, en niet altijd alleen het 'rechte' pad. Zelf een dief, beschermde  hij ook dieven en struikrovers. 


Hermes/Mercurius oefent zijn invloed nooit uit door middel van geweld, maar door het geven van  goede raad, door list en ook door betovering (of hij helpt juist tegen de betovering), door welbespraaktheid en handigheid en door goede ingevingen. Omdat hij als kind al goed met woorden overweg kon, werd hij de god van de taal, zowel van het gesproken woord als van het geschreven woord. Hij zou de schikgodinnen geholpen hebben het alfabet uit te vinden.


ZON EN MAAN

De zon en de maan nemen in verscheidene opzichten een bijzondere plaats in onder de planeten. Ze worden alleen door astrologen als 'planeten' behandeld, als symbolen van innerlijke componenten of krachten. Astronomisch gezien  zijn het geen planeten. 

Het is duidelijk dat, dat de zon en de maan ons leven beinvloeden en hun stempel op ons drukken. Dit geldt zowel op het fysieke, het psychische als op het sociale vlak. 

De dag en nacht vormen de basis voor ons levensritme en ons handelen. De afwisseling van licht en donker, van dag tot dag, van jaar tot jaar, bepaalt ons persoonlijke en sociale leven. 


Iedere planeet  die we tot nu toe onder de loep nemen, omvatte,  tegen een mytische achtergrond gezien, polariteiten: zowel 'positieve' als 'negatieve' eigenschappen. De zon en de maan,  de dag- en de nachtster, duiden nog 1 keer zeer extreme tegenstellingen aan zoals licht en donker, hemel en aarde, het mannelijke en het vrouwelijke principe, yin en yang, of de Chinese tekens KIEN, het scheppende en KUN, het ontvangende. 


Ieder mens draagt het stempel van beide principes, van beide wezenskenmerken: ze maken deel uit van iedereen. Het mannelijke en het vrouwelijke principe ligt in de aard van beide geslachten, van de man en van de vrouw.  Ze zijn ook in iedere horoscoop vertegenwoordigd. 


Hoe bewuster en hoe meer men beide principes bij zichzelf tot levende ontplooiing laat komen, des te vollediger en afgeronder wordt de persoonlijkheid, en des te sterker staat men in het leven. 

Bij de loop van de zon staan het vaste ritme van dag en nacht en het jaarritme voor ons vast. Ze vormen het oerbeeld van de totale levensloop, van de levensritmen. 


Bij de loop van de maan is de snelle cyclus van de wisselende fasen opmerkelijk: het toenemen, wassen, vol worden, afnemen en weer opnieuw beginnen.  De maan staat  in nauwe relatie met mythen; zij heeft veel te maken met beelden uit het onbewuste, die de verschillende facetten van het vrouwelijk principe omcirkelen. 

De zon staat meer in contact met beelden waar we ons meer bewust van zijn zoals deze tot uiting komen in de tekens van de Dierenriem.


MAAN 

Zowel in de astrologische traditie als in de psychologische analyse wordt de maan van oudsher geassocieerd met 'ontvangende' met de bereidheid om voor dingen open te staan.  Op het innerlijk vlak duidt KUN dan ook de toestand aan  waarin met men open staat voor het leven en voor de wereld.  APHRODITE - VENUS

Aphrodite is de godin van de bloeiende natuur, van de liefde en van het leven dat zich voortplant. 

ARES - MARS 

In Griekenland bleef Ares als god van de oorlog en de veldslag een anonieme macht. Pas in het Romeinse Rijk wordt Mars vooral als krijgsgod en later ook als god van het gewas vereerd.  

De verhoging der planeten

Planeten staan het sterkst in de tekens waarin ze verhoogd staan of waarover ze heersen. We noemen een planeet verhoogd wanneer hij in dat teken staat waarvan het principe de kracht van de desbetreffende planeet doet toenemen. 

 

De Zon is verhoogd in Ram

Er bestaat een duidelijke reden waarom de Zon, schenker van leven en energiebron van ons zonnestelstel, verhoogd moet zijn in Ram, het teken van het nieuwe begin en de start van een nieuwe ervaringscyclus. 

 

Een hoog ontwikkelde Ram hoeft zich niet te bewijzen door agressieve Marsacties, maar kan de goddelijke zonne-energie via zichzelf tot uiting laten komen:  het 'ik ben' principe. Volgens Alice Baily (1880-1949) een Britse schrijfster is Mercurius de esoterische heerser van Ram. De planeet Mercurius staat ook het dichtst bij de Zon waardoor deze planeet de zonne-energie directer ontvangt dan de overige planeten.

 

De Maan is verhoogd in Stier

De Maan zorgt dat alle levende organismen op aarde een vorm en fysieke manifestatie krijgen  en moet dan ook met fysieke substantie kunnen werken om haar functie te vervullen. Aangezien Stier het eerste aardeteken is (het fysieke) is de Maan verhoogd in Stier. 

 

Mensen met Maan in Stier verwerven zich vaak bijzondere bezittingen waar ze sterk aan hechten en hebben niet noodzakelijkerwijs financiele waarde.

 

Mercurius  is verhoogd in Waterman

Het bovenbewuste, kosmische bewustzijn is verbonden met het teken Waterman. Zonder het bestaan van dit bovenbewuste en het menselijk bewustzijn zou het mentale principe van Mercurius niet tot uiting kunnen komen. Vandaar de verhoging in Waterman.

 

Mensen met Mercurius in Waterman denken onafhankelijk, zijn doorgaans onderzoekender dan anderen en volgen niet blindelings andermans denkbeelden. Ze communiceren vlot en vormen een inspiratiebron voor de groep.

 

Venus is verhoogd in Vissen

Slechts in Vissen waar Venus in aanraking komt met de transcendentale trillingen van Neptunus en de zegeningen van Jupiter, kan liefde in de ware betekenis worden bereikt. Liefde is de meest transcendente en verheven resultaat van het evolutieproces; alleen iemand die de volledige ervaring van de mensheid (Vissen als symboliek) heeft doorleefd, kan de betekenis hiervan ten volle ervaren. 

 

Mensen met Venus in Vissen zijn vaak begiftigd met muzikale talenten van een hogere orde. Daar waar Vissen ook over de voeten heerst zijn mensen met deze positie vaak goede dansers. 

 

Mars is verhoogd in Steenbok

De agressieve energie van Mars leent zich het best voor zinvol werk. Aangezien de planeet Saturnus over het teken Steenbok heerst wordt de Mars energie door de gestructureerde Saturnus in constructieve banen geleid. Mensen met Mars in Steenbok zijn behalve praktisch en ambitieus ook harde en efficiente werkers. 

 

Jupiter is verhoogd in Kreeft

Kreeft heerst over het huis en de gezinsrelaties. Het gezin is het basisbeginsel van de samenleving (4e huis). 

 

En van daaruit groeit het grotere sociaal bewustzijn dat Jupiter vertegenwoordigt (9e huis)  Mensen met Jupiter in Kreeft houden van koken en richten hun huis graag zo mooi mogelijk in. 

De kans is groot dat hun huis als plaats voor sociale en religieuze activiteiten wordt gebruikt. 

 

Saturnus is verhoogd in Weegschaal

Saturnus heerst over de wet van karma die slechts door middel van relaties  tot uiting kan komen. Saturnus is de grote leraar; slechts door te leren samenwerken kunnen we ons de fundamentele levenslessen eigen maken. 

 

Dit is vooral het geval in het huwelijk waar de Weegschaal over heerst.  Binnen de samenleving leidt het huwelijk  ook doorgaans tot een verhoogde beroepsstatus vanwege de gezinsverplichtingen die het met zich meebrengt. Daarom zijn het 7e huis (relaties/Weegschaal) en het 10e huis (beroep/heerser Saturnus) ook met elkaar verbonden. 

 

Uranus is verhoogd in Schorpioen

Uranus, de planeet van plotselinge verandering en energieontlading, is verhoogd in Schorpioen, het teken van dood en wedergeboorte. 

 

Wanneer oude vormen hun bruikbaarheid verliezen en een obstakel beginnen te vormen om vooruit te komen dan is het noodzakelijk dat ze worden vernietigd om zo vervolgens plaats te maken voor nieuwe vormen die wel geschikt zijn voor de ontwikkeling van bewustzijn of energie. Uranus krijgt in Schorpioen die kracht die daar voor nodig is. 

 

Mensen met Uranus verhoogd in Schorpioen beschikken over ongewone moed en durf en wagen bij het avontuur in het onbekende zelfs hun leven. 

 

Neptunus is verhoogd in Kreeft

Neptunus, god van de zee en heerser van het waterteken Vissen, heeft voornamelijk met de emoties te maken met als hoogste uitingsvorm de universele liefde.  

 

Net als de planeet Jupiter (ook verhoogd in Kreeft) neigt de planeet Neptunus ook tot religieuze en mystieke expansie en hebben daardoor veel met elkaar gemeen.   Jupiter en Neptunus zijn de gezamenlijke heersers van Vissen waar Venus in verhoging staat. 

 

Alle drie de planeten komen hier samen en staan voor het fundamentele liefdesprincipe. Mensen met Neptunus in Kreeft hebben sterk ontwikkelde paranormale gaven en zijn scherp afgestemd op de gevoelens van degenen om hen heen.

 

Pluto is verhoogd in Leeuw

De planeet Pluto, het principe van geconcentreerde energie en kracht, verkrijgt zijn macht in het zelfbewuste teken Leeuw.  

Daar waar de planeet Pluto heerst over het voorplantingsprincipe en het teken Leeuw over vijfde huis aangelegenheden zoals liefde en seksuele relaties wordt deze (seksuele) energie naar een hoger geestelijk niveau getild. 

 

Mensen met Pluto in Leeuw bezitten de kracht om fundamentele veranderingen teweeg te brengen. Pluto heerst ook over atoomenergie, ontdekt toen Pluto in Leeuw stond. 

 

De huidige Pluto-in- Leeuw generatie (1939-1957) is de eerste die opgroeit in een atomair tijdperk. De sociale en seksuele zeden verschillen volkomen van die van voorgaande generaties vanwege het altijd aanwezige gevaar dat de mens zichzelf en de beschaving zal vernietigen. Geestelijke vernieuwing is daarom noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 


bgImage

Ons Zonnestelsel

Ons zonnestelsel kan worden onderverdeeld in drie regio's: het binnenste zonnestelsel, het buitenste zonnestelsel en de Kuipergordel en Oortwolk. 

De binnenste, rotsachtige planeten zijn Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Deze werelden staan ook bekend als aardse planeten omdat ze vaste oppervlakken hebben. NASA's nieuwste rover - Perseverance - landde op 18 februari 2021 op Mars. 

De buitenste planeten zijn gasreuzen Jupiter en Saturnus en ijsreuzen Uranus en Neptunus.  NASA's Juno-ruimtevaartuig is op een uitgebreide missie naar Jupiter en ESA's JUICE-missie is onderweg. 

Naast Neptunus regeert een nieuwere klasse van kleine werelden, dwergplaneten genaamd, waaronder de 'oude' favoriet Pluto. NASA's New Horizons-ruimtevaartuig bezocht haar in 2015 en onderzoekt momenteel de Kuipergordel voorbij Pluto.

De Kuipergordel is een gordel van vele miljarden komeetachtige, uit steen en ijs bestaande objecten, transneptunische objecten genoemd, voorbij de baan van de achtste planeet van het zonnestelsel,  Neptunus. De gordel bevindt zich op 30 tot 50 Astronomische Eenheden van de Zon (1 AE is ca. 150 miljoen km).  De gordel omvat ruim 100.000 brokken ijs en steen uitgespreid in de vorm van een ring.  Pluto bevindt zich aan de binnenste rand van de Kuipergordel. 

Het bestaan van de Kuipergordel werd in 1951 gesuggereerd door de Nederlands-Amerikaanse Astronoom Gerard Kuiper.  

De Oortwolk is een veronderstelde, stabiele  wolk van vele miljarden komeetachtige objecten rondom het zonnestelsel. Deze objecten bestaan waarschijnlijk grotendeels uit steen en ijs en bevinden zich op een afstand van 3000 tot 100.000 AE.  De Oortwolk is een hypothese van Jan Hendrik Oort om te verklaren waardoor er nog steeds kometen zijn. Kometen vallen immers uit elkaar na een aantal omlopen door het binnenste deel van het zonnestelsel. Sinds het begin van het zonnestelsel,  ongeveer vijf miljard geleden, zouden alle kometen allang uit elkaar gevallen moeten zijn. 

Er zijn nog duizenden planeten ontdekt buiten ons zonnestelsel. Wetenschapers noemen ze exoplaneten (exo betekent 'van buitenaf') 

Extrasolaire planeten (afgekort exoplaneten) zijn de planeten die om de andere sterren heen draaien zowel binnen als buiten ons zonnestelsel. Inmiddels zijn er al meer dan 5000 exoplaneten ontdekt! 

NASA wil rond 2030 nog een ruimtesonde het zonnestelsel in schieten: De Interstellar Probe genaamd. Deze zal sneller reizen dan de andere sondes en nog dieper de ruimte ingaan, naar daar waar de mens nog nooit is geweest. Men wil van buitenaf zien hoe ons zonnestelsel eruitziet.  De Voyager 1 had 35 jaar nodig om de interstellaire ruimte te bereiken, de Interstellar Probe zou er 15 jaar over doen. De interstellaire ruimte is alle ruimte in een sterrenstelsel die niet bezet wordt door sterren en hun planetenstelsels. 

www.science.nasa

bottom of page