top of page

De Aspecten​

Een geboortehoroscoop bestaat uit 360 graden (als een klok). Door middel van de graden kun je de afstand berekenen tussen de planeten of tussen een planeet en de Ascendant of Midhemel. Het staat eigenlijk allemaal met elkaar in verbinding.  Zo'n verbinding (dat zijn de rechte lijnen in een geboortehoroscoop tekening) heet een aspect (of hoek) in de Astrologie. 


De volgende werkzame aspecten komen in de Astrologie het meest aan bod. 

 

De Conjunctie.​ Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 6 graden (we rekenen 8 graden voor de Zon en de Maan). Het is zogezegd een samenstand van twee planeten. De traditionele betekenis van

de conjunctie is vereende kracht of bundeling van krachten. Hoe die kracht uitwerkt is afhankelijk van de betrokken planeten. Het is een positief aspect.  Voorbeeld Zon (ego) Conjunct Venus (liefde); liefdevol, sterk gericht op genoegens, gezelligheid, goede smaak, mogelijk huwelijk uit geldoverwegingen.Het Sextiel. Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 60 graden (er mag 4 graden van worden afgeweken). Het is een positief aspect. Dit aspect laat een bepaalde gave is, maar daar moet wel aan gewerkt worden. Voorbeeld Maan (emotie) sextiel Uranus (originaliteit);  sterke intuitie,  veel vriendinnen, snelle emotionele reacties. 


Het Vierkant. Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 90 graden (er mag 6 graden van worden afgeweken). Hier staan de planeten haaks op elkaar, daarom is er een bepaalde spanning aanwezig. Bij het vierkant leren we pas met vallen en opstaan bepaalde (innerlijke) conflicten op te lossen. 

Voorbeeld Mercurius (verstand) vierkant Saturnus (geweten); overmatig piekeren, gebrek aan verbeelding, leren het leven met vertrouwen tegemoet te zien


Het halfvierkant. Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 45 graden (een afwijking van 2 graden is toegestaan). De betekenis lijkt op die van een vierkant, maar is zwakker.  Roept spanningen en irritaties op. 


De Driehoek. Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 120 graden (een afwijking van 6 graden is toegestaan). De traditionele betekenis is harmonie. De betrokken planeten werken harmonisch met elkaar samen. De Driehoek vormt een gave waar we op terug kunnen vallen. Dit aspect kan ook ons ook lui maken (de dingen komen je aanwaaien). Je hoeft er niet veel voor te doen in tegenstelling tot het vierkant. 

Voorbeeld Mars (actie) driehoek Jupiter (groei); energiek optreden, ondernemingslust, goede gezondheid. 


Het Inconjunct. Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 150 graden (er mag 3 graden van worden afgeweken). Het Inconjunct is een onderhuids spanningsaspect dat we doorgaans sterk voelen, zonder te weten waar die onlustgevoelens vandaan komen.

Het is een ongrijpbaar aspect dat veel onzekerheid geeft. Planeten die door een Inconjunct met elkaar zijn verbonden begrijpen elkaar aanvankelijk helemaal niet, maar na een innerlijke confrontatie kunnen ze als het ware naar elkaar toegroeien. Bij de betrokkene kan het tot een bepaalde gave leiden.


De Oppositie. Een verbinding tussen twee planeten waarbij de afstand niet groter is dan 180 graden (een afwijking van 6 graden is toegestaan). De betrokken planeten staan lijnrecht tegenover elkaar. Er is spanning en twijfel. Het blijft een strijdig aspect waar je mee om moet leren gaan. Wanneer je jezelf beter leert kennen, dan zal dat ook een stuk beter gaan. 

Voorbeeld Zon(ego) oppositie de Maan (emotie); wijst op een conflict tussen de bewuste wil en onbewuste gevoelens, mensen met deze oppositie hebben mogelijk bepaalde (psychologische) blokkades, die meestal stammen uit het verleden, die hun groei en expressie belemmert. Hierbij gaat het om een proces van bewustwording en het opheffen van die blokkades.  

bottom of page