top of page

.

                        

                                                                                                       De Planeten

 

Een geboortehoroscoop is niets anders dan aan de hand van de stand van de planeten, op het moment van geboorte,  een karakteranalyse te 'trekken' van iemand.  Men kan de planeten beschouwen als 'oerkrachten' in de horoscoop. 

 

De Zon: bepaalt zelfexpressie en vitaliteit

De Zon is het centrum van ons zonnestelsel en geeft astrologisch de kerneigenschappen van je diepste 'ik' aan. De Zon duurt er een jaar over om de dierenriem af te leggen, dat is 1 maand per dierenriemteken. De Zon staat voor zelfbewustzijn, natuurlijk zelfvertrouwen, leiderschap, kracht en levende gevende energie. Het zonneteken is de belangrijkste factor bij het interpreteren van de horoscoop. 

 

Het geeft aan hoe iemand met zijn ontwikkeling omgaat en hoe die tot uiting komt. Staat de Zon (dus je sterrenbeeld) in het waterteken Vissen dan ben je hulpverlenend en spiritueel ingesteld. Ook ben je gevoelig voor sfeer.  Staat de Zon in het vuurteken Leeuw dan kun je doorgaans goed voor jezelf opkomen en beschik je over leidinggevende capaciteiten.  

 

De Maan: bepaalt instinct, intuitie en emotie

De Maan draait om de aarde en draait weer met de aarde om de Zon. De Maan spiegelt het licht van de Zon. Je kunt het zonlicht niet direct waarnemen, maar wel indirect via de Maan. In het dagelijks leven staat de Zon voor onze kern en de Maan voor de wijze waarop wij onze kern naar buiten spiegelen. De Maan loopt in 28 dagen de dierenriem door waardoor hij 2,5 dag in een teken staat. De Maan houdt  verband met de even lange vruchtbaarheidscyclus van de vrouw. 

 

Het teken waarin onze Maan staat geeft aan op welke wijze wij gevoelsmatig reageren op informatie van buiten. Dat zal bijvoorbeeld in het vuurteken Ram directer en agressiever zijn dan in het aardeteken Steenbok. Die is meestal (in eerste instantie) nuchter en gesloten als het om zijn gevoelens gaat. 

 

Mercurius: bepaalt de geest en communicatie

Mercurius staat voor het intellect en de communicatiebehoefte. Mercurius is ons vermogen om afstand te nemen van onszelf en onze omgeving en objectief waar te nemen. De positie van Mercurius geeft aan of je meer een gevoelsmens bent of een rationeel persoon. 

Mercurius doet er een jaar over om de dierenriem af te leggen en staat dus een maand in een teken (net als de Zon). 

Het teken waarin Mercurius staat is van groot belang omdat het aangeeft welke psychologische eigenschappen bepalen hoe iemand zijn beslissingen neemt en hoe hij zijn denkbeelden overdraagt. 

 

Het denken van Mercurius in het aardeteken Stier wordt bijvoorbeeld sterk beinvloed door het financiele belang of nut van bepaalde ideeen.  En Mercurius in de spirituele Vissen houdt zich bezig met astrologie (symbolentaal), muziek of kunst. 

 

Venus: bepaalt relaties, harmonie en liefde

De vrouwelijke planeet Venus staat voor het vermogen je te binden en lief te hebben. Al onze zelfgekozen banden en de wijze waarop wij deze aangaan en de manier waarop wij onze genegenheid en liefde uitdrukken wordt bepaald door onze Venuspositie. Net zoals bij Mercurius is de omlooptijd van Venus ook een maand per teken.

  

Een Venus in de zekerheidszoekende Stier zal een meer traditionele liefdesvorm kiezen maar een Venus in de geëmancipeerde Waterman zal niet zo traditioneel zijn ingesteld. Voor hem of haar staat liefde gelijk aan (een liefdevolle) vriendschap. 

In een vrouwenhoroscoop staat Venus voor de wijze waarop zij haar vrouwelijkheid toont (bij verliefdheid) en in een mannenhoroscoop toont Venus tot welke type vrouw hij zich aangetrokken voelt. 

 

Mars: bepaalt wilskracht, lichaamsenergie en initiatief

De mannelijke planeet Mars staat voor assertiviteit, daadkracht, wil en actie. De positie van deze planeet geeft aan of je gemakkelijk voor jezelf opkomt en hoe je omgaat met boosheid. In zijn algemeenheid is de mannelijke energie van Mars wat moeilijker eigen te maken door een vrouw.

Toch is het belangrijk dat ook de dames zich leren verenigen met hun mannelijke kant. Gelukkig zien we dat in onze huidige maatschappij steeds meer opkomen. De omlooptijd door de dierenriem is bij de planeet Mars 2 jaar, dus twee maanden per teken.  

 

In de vrouwenhoroscoop geeft Mars aan welke type man zij aantrekkelijk vindt, terwijl de Zon aangeeft wat zij uiteindelijk zoekt in een echtgenoot en vader. In een mannenhoroscoop geeft de Marspositie aan op welke wijze hij uitdrukking geeft aan zijn mannelijkheid. 

Een man met Mars in de zorgzame Kreeft kan weliswaar goed zorgen voor zijn gezin maar kan ook te beschermend zijn.  Terwijl Mars in de zelfbewuste Leeuw over leidinggevende kwaliteiten beschikt maar ook te dominant kan zijn. 

 

Jupiter: bepaalt intellectuele en fysieke groei

Jupiter staat voor de wijze waarop je je het beste ontplooit; Jupiter is de filosoof in ons en heeft de behoefte om alles op grotere schaal aan te pakken.  De planeet Jupiter doet er 12 jaar over om zijn baan door de Dierenriem af te leggen.  Deze 'reus' staat dus 1 jaar in een dierenriemteken.

De positie van Jupiter laat zien of je gemakkelijk durft te geloven en te vertrouwen. Het teken waarin Jupiter staat geeft het levensgebied aan waarover jij anderen wilt of kunt onderwijzen. 

 

Je levensfilosofie wordt door deze planeet sterk gekleurd. Met Jupiter in Ram ben je positief ingesteld, je stormt als het ware vooruit en vertrouwt op een goede afloop. Met Jupiter in de kritische Maagd daarentegen ben je niet zo goed van vertrouwen en vertrouw je meer op je eigen oordeel/visie. 

 

Saturnus: bepaalt stabiliteit, zelfcontrole en beperkingen

Saturnus doet er 29 jaar over om zijn baan door de Dierenriem af te leggen. De omlooptijd is 2,5 jaar per teken.  Saturnus is je levensleraar. Hij confronteert je met de realiteit en met de grenzen die je moet stellen of waar je tegenaan loopt. We kunnen wel alles willen maar soms kunnen of mogen dingen niet. Saturnus dwingt ons tot het maken van keuzes met als doel onze energie gerichter te gebruiken. 

 

Met Jupiter is alles mogelijk en deze planeet kan ook aan overdrijving doen, terwijl Saturnus ons juist wijst op onze beperkingen en verantwoordelijkheden. 

Saturnus in het luchtteken Tweelingen kan zijn energie goed gebruiken om veel kennis op te doen; je weet immers nooit genoeg. 

En Saturnus in Kreeft kan zijn energie goed gebruiken op het gebied van de zorg en de hulpverlening. Hij is zich ervan bewust hoe kwetsbaar en gevoelig mensen kunnen zijn.

 

Uranus: bepaalt originaliteit en excentriciteit

Uranus is een planeet die je steeds doet afvragen of het oude wel voldoet en of er niet eens drastisch iets moet veranderen. De positie van Uranus geeft aan hoe groot je behoefte aan vrijheid is en hoe je deze tot uitdrukking brengt. De ontdekking van Uranus was revolutionair, zowel voor wetenschappers als voor astrologen. Het klassieke astrologische systeem moest geheel worden aangepast. 

 

Uranus werd ontdekt in een periode rondom de Franse Revolutie (1789-1799) en markeert een omwenteling in het bewustzijn van de mensheid. We ontdekten de rechten van het individu, die in het verleden altijd ondergeschikt waren aan kerk en staat.  

Uranus in het luchtteken Weegschaal vindt relaties belangrijk maar zijn vrijheid vindt hij belangrijker. Hij houdt daarom wat afstand en verder maakt hij geen onderscheid in vriendschap of liefde. 

 

Uranus in het aardeteken Steenbok heeft de behoefte om de maatschappij te veranderen maar is zich ervan bewust dat dit tijd kost. Hij is niet bang voor autoriteit, want dat is hij zelf.  

Uranus doet er 84 jaar over om zijn baan door de dierenriem af te leggen. De omlooptijd per teken is 7 jaar. 

 

Neptunus: bepaalt verbeelding, creativiteit en idealisme

Neptunus werd in 1846 ontdekt en is een spirituele planeet. Hij schenkt je het vermogen om te dromen, te verlangen en te romantiseren. Neptunus maakt je open, intuïtief en ontvankelijk, maar daardoor ook kwetsbaar. Neptunus geeft in elke horoscoop een zeer gevoelige plaats aan. We zijn op dit levensgebied erg sensitief voor alles wat er om ons heen gebeurt. 

 

In de buitenwereld werkt Neptunus door in kerken, muziek, inspiratiebronnen, drugs, oceanen paragnosten, oplichters, de sociale media. In Neptunus zit ook het woordje 'nep'.  Met Neptunus in de buurt kun je dan ook worden bedrogen en is niets wat het lijkt. De filmwereld valt bijvoorbeeld ook onder Neptunus.  

 

Neptunus in het aardeteken Maagd is dienstbaar en wil anderen (paranormaal) helpen/genezen, maar die vorm van hulpvaardigheid kan ook te ver gaan. Neptunus in het vuurteken Boogschutter is idealistisch, filosofisch en spiritueel ingesteld en vindt alles wel leuk en interessant zonder gericht ergens mee bezig te zijn.

 

Neptunus doet er 165 jaar over om de baan door de Dierenriem af te leggen. De omlooptijd van Neptunus is 14 jaar. 

 

Pluto: bepaalt verborgen emoties en geheimen 

Pluto werd ontdekt in 1930 tijdens de opkomst van het fascisme en de ontdekking van het onderbewustzijn. Het fascisme heeft een diepe indruk achtergelaten, mede omdat het machtsbewustzijn in de mensheid ontwaakte. 

Freuds theorie (psychoanalyticus) over het bestaan van een onderbewustzijn veroorzaakte een revolutionaire ommekeer in het denken van de mens. Nu konden we onszelf gaan genezen door een ontdekkingstocht in onze eigen onderbewuste te ondernemen. 

 

Van de 100% schijnen we als mens maar 10% van ons bewustzijn te gebruiken: 90% is dus nog onbewust (onderbewustzijn). Pluto is de planeet die te maken heeft met ons onderbewuste, onze angsten en geheimen.  Om je heen zie je Pluto ook in vulkanen, dictaturen,  geboorte en dood, psychotherapie, atoomenergie en criminaliteit. 

De positie van Pluto geeft aan hoe je met macht en machteloosheid omgaat. Pluto in het vuurteken Leeuw kan moeilijk zijn eigen ego loslaten, bang om zijn identiteit te verliezen. Pluto is het waterteken Schorpioen wil alles onder ogen zien, zowel het goed als het kwaad. Dit kan ook spanningen en angsten oproepen.

 

De planeet Pluto is de langzaamste planeet en doet er 248 (!) jaar over om de baan door de Dierenriem af te leggen. Hij staat dan ook maar liefst 21 jaar in een teken. 

 


bottom of page