top of page


                                                                  De Ele​ment​e​n. 

In de Astrologie wordt een onderverdeling gemaakt in vier temperamenten (karaktertypes): de elementen vuur, aarde, lucht en water. Het is niet altijd ons sterrenbeeld dat bepalend is voor het meest dominante element. Mijn sterrenbeeld is het waterteken Vissen maar het element vuur domineert mijn horoscoop. Dat houdt in dat ik ook eigenschappen bezit die bij de vuurtekens horen. 


Het Vuur type

De vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter leven vanuit mogelijkheden en het ontdekken ervan. De wereld is meer een soort sprookje dat vol fantastische mogelijkheden zit en waarin zij een belangrijke rol spelen.

De mens met een sterke vuurbezetting leeft vanuit zichzelf, is sterk op zichzelf betrokken en kan daardoor egoistisch overkomen, terwijl dat niet zijn bedoeling is. Het gaat bij een vuurteken niet zozeer om de concrete feiten maar meer wat hij zelf ontdekt en bewust wordt. 


Voor een vuurteken geldt: er is meer tussen hemel en aarde. 


Het Aarde type

De aardetekens Stier, Maagd en Steenbok reageren precies tegenovergesteld dan de drie vuurtekens. Aardetekens begrijpen de fantasiewereld niet van de vuurtekens. Zij zijn juist op het waarnemen van concrete dingen gericht. De dingen die het aardetype niet met zijn zintuigen kan waarnemen bestaan eenvoudig niet voor hem. 

Een aardeteken houdt van uiterlijk mooie dingen want die zijn concreet waar te nemen voor hem. Hij is in staat voor zichzelf een praktische basis op te bouwen met veel energie en doorzettingsvermogen. Later in zijn leven kan hij meer oog ontwikkelen voor niet-concrete dingen, zoals gevoelens en spiritualiteit. 


Voor een aardeteken geldt: concrete zekerheid is voor hem van levensbelang.


Het Lucht type

Bij de luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman staat de communicatie centraal. Dit zijn bij uitstek de tekens die de feiten verbinden (wat de aardetekens niet doen) en hun bevindingen op een objectieve manier delen met anderen: er wordt graag gepraat en uitgewisseld. Luchttekens zijn logisch, objectief, flexibel en rationeel ingesteld. 

Doordat 'alles' verstandelijk wordt benaderd kan een luchttype gevoelloos overkomen. Om zaken gevoelsmatig te benaderen is voor dit type dan ook moeilijk. Hij schept zijn eigen gedachtewereld en theorieën en dat is voor hem de waarheid, net zoals de fantasiewereld voor een vuurtype de waarheid is. 


Voor een luchtteken geldt: intellectuele uitwisseling, de communicatie staat centraal


Het Water type

De watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen staan juist bekend om hun gevoelsmatige karakter in tegenstelling tot de rationele luchttekens. Voor deze tekens speelt de logische samenhang niet direct een rol, het gaat bij dit type om het gevoel. 

Op grond van deze waarde wordt alles beoordeeld. Doordat hun gevoeligheid hen ook kwetsbaar maken tonen ze hun gevoelens niet altijd en kunnen ze zelfs gevoelloos overkomen. Toch kan het watertype van alles in de buitenwereld aanvoelen, alleen kan hij vaak niet beredeneren wat hij (aan)voelt en toch hiermee de spijker op de kop slaan.


Voor een waterteken geldt: op een gevoelsmatige manier alles beleven en ontdekken.


Uiteraard is iedere geboortehoroscoop weer anders. Je bent nooit alleen maar 'Steenbok' 'Ram'. of 'Vissen'. Maar iemand met bijvoorbeeld 58% aarde, 22% lucht, 14% vuur en 6% water in de horoscoop zal in ieder geval  grote waarde hechten aan concrete zekerheid en houdt bijvoorbeeld van een mooi ingericht huis. De materie zal in ieder geval de boventoon voeren. En het zou kunnen dat het gevoelsleven bij deze persoon niet zo goed ontwikkeld is (6% water) maar het kan ook betekenen dat hij zich niet snel door anderen laat beïnvloeden. 

                                                  

bottom of page